Politika bezbednosti kvaliteta


"MAIV" d.o.o. Miroševce primenjuje efektivan i efikasan sistem menadžmenta bezbednošću hrane prema standardu ISO 22000:2005 kako bi smo osigurali da naši proizvodi budu bezbedni za konzumente

Naša vizija jeste da preduzece, "MAV" d.o.o. na svim tržištima, predstavlja sinonim za kvalitet, bezbednost i higijensku ispravnost proizvoda.
Za ostvarenje svoje vizije "MAIV" d.o.o primenjuje:

• HACCP : Codex Alimentarius, Food Hygiene Basic Text, Third Edition 2003;
• ISO 22000:2005
• Recommended International Code of Practice, General Principles of Food Hygiene;
• Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System nad Guide lines for its Application;
• Važeći propisi Republike Srbije i EU.

Standard ISO 22000:2005 obezbeđuje upravljanje bezbednošću proizvoda u svim fazama prerade dok je pod nadzorom firme Maiv i čini ga zdravim i kvalitetnim po korisnika.

Prirodni uslovi područja u kome se uzgaja voće i povrće, uzgajivaći koji su posvećeni kvalitetnom i zdravom plodu i mi, koji zamrzavamo, skladištimo, prerađujemo i isporučujemo kupcu, činimo celinu. Zato gradimo partnerske odnose sa svojim isporučiocima sa ciljem stalnog poboljšavanja kvaliteta i bezbednosti proizvoda.

Kako bismo osigurali da naši korisnici od nas uvek dobijaju bezbedne i kvalitetne proizvode mi pratimo zakonsku regulativu, najnovija saznanja, proizvođačku praksu i standarde iz našeg domena poslovanja. Uvođenjem novih standarda iz oblasti bezbednosti hrane stvaramo preduslove za izlazak na nova tržišta


U Miroševcu

05.01.2018

Sertifikat ISO 22000
Certificate ISO 22000